Υπηρεσία

Απεντομώσεις Μυοκτονίες

02

Απεντομώσεις Μυοκτονίες

Η Master Hellas αναλαμβάνει με υπευθυνότητα εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας και απολύμανσης των χώρων της επιχείρησής σας, με εγγυημένο αποτέλεσμα και με υλικά φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζουμε μια ολοκληρωμένη μελέτη των χώρων σας και δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εργασιών, για την εξάλειψη των εγκατεστημένων πληθυσμών παρασίτων και την αποτροπή της επανεμφάνισή τους.