Υπηρεσία

Εποχικό Προσωπικό

06

Εποχικό Προσωπικό

Η Master Hellas έχει δημιουργήσει οργανωμένη βάση δεδομένων προσωπικού με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καλύπτει έκτακτες ανάγκες σε
συγκεκριμένους κλάδους, όπως:
1) Ξενοδοχειακούς υπαλλήλους: Καμαριέρες – Housemen – Υπαλλήλους υποδοχής – Τραπεζοκόμους κτλ.

2) Εργάτες: Συσκευασίας – Διαλογής -Φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων – Χειριστές μηχανημάτων κτλ.