Υπηρεσία

Καθαρισμοί κτιριακών εγκαταστάσεων

08

Καθαρισμοί κτιριακών εγκαταστάσεων

Η Master Hellas προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις υπηρεσιών καθαρισμού και
υγιεινής επαγγελματικών χώρων. Χάρη στην εμπειρία και η τεχνογνωσία της μπορεί και εκπονεί εξατομικευμένα προγράμματα που προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε τομέα, μια και για εμάς ο κάθε πελάτης είναι μία μοναδική περίπτωση. Γι’ αυτό μελετάμε προσεκτικά το χώρο σας, επιλέγουμε αυστηρά τους ανθρώπους και τον εξοπλισμό που χρειάζεστε και δημιουργούμε λύσεις αποκλειστικά για εσάς.


Οι υπηρεσίες καθαρισμού που προσφέρουμε ανήκουν σε τρεις κατηγορίες: 1)
Γενικοί-Αρχικοί καθαρισμοί 2) Καθαρισμοί Συντήρησης 3) Ειδικοί Καθαρισμοί και
αφορούν: Γραφεία, Βιομηχανίες (Παραγωγή, Αποθήκες κτλ), Εμπορικά Κέντρα και Καταστήματα, Εγκαταστάσεις Υγείας, Εκπαιδευτικά Κτίρια, Ξενοδοχειακές
Εγκαταστάσεις