Καριέρα

Καριέρα

Η δύναμη της MASTER HELLAS είναι οι άνθρωποι της . Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό γιατί αυτό είναι η δύναμη μας.
Προσφέρουμε δυνατότητες σε όλους τους εργαζόμενους και την ευκαιρία να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους ως μονάδες αλλά πολύ περισσότερο σαν ομάδα.
Απόκτηση και ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και ταλέντων Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κινητήριο δύναμη ανάπτυξης και επιτυχίας σε κάθε στόχο μας. Οι άνθρωποι μας αποτελούν βασική πτυχή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της MASTER HELLAS.

Στην MASTER HELLAS , επιλέγουμε τους καλύτερους συνεργάτες. Βασικός στόχος είναι η αντικειμενική αξιολόγηση και επιλογή των ανθρώπων μας, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και τα κριτήρια που απαιτεί ο εκάστοτε ρόλος τους, εστιάζοντας παράλληλα στην ευθυγράμμιση των επαγγελματικών τους αξιών με το όραμα και τις αξίες της εταιρείας μας . Διασφαλίζουμε την εχεμύθεια και την εμπιστευτικότητα για κάθε υποψήφιο. Εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους μας και δίνουμε προτεραιότητα στη στελέχωση και αναβάθμιση μέσα στην εταιρεία μας. Στοχεύουμε στην αναζήτηση και ανάδειξη στελεχών υψηλών προσόντων, που θα μας παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αναζητούμε ανθρώπους που μοιράζονται το όραμα και τις αξίες. Επιλέγουμε εκείνους που διαβλέπουμε ότι μπορούν να εξελιχθούν κοντά μας και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναπτυξιακή πορεία της MASTER HELLAS. Όλες οι διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης διέπονται από την Αρχή των ίσων ευκαιριών. Επιτυχημένη θεωρούμε την επιλογή στελεχών που χαρακτηρίζονται από ομαδικό πνεύμα, πρωτοβουλία, σεβασμό, υψηλό αίσθημα ευθύνης, ήθος και επαγγελματισμό.