Υπηρεσία

Τεχνική Υποστήριξη & Μηχανολογικά Έργα

11

Τεχνική Υποστήριξη & Μηχανολογικά Έργα

Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας (γραφεία, εμπορικοί χώροι, μονάδες
παραγωγής, αποθήκες κτλ.) χρειάζονται καθημερινή και εξειδικευμένη συντήρηση. Η Master Hellas διαθέτει ένα πανελλαδικό δίκτυο που φροντίζει αποτελεσματικά τις καθημερινές σας απαιτήσεις με υπηρεσίες που λειτουργούν 1) με ανάθεση συμβολαίου 2) on-call 3) ad-hoc 4) εκτάκτως. Επιπλέον εκπονούμε ένα πλήρες πρόγραμμα που ανταποκρίνεται πλήρως, τόσο στις προδιαγραφές του χώρου, όσο
και στις εξατομικευμένες ανάγκες της επιχείρησής σας, επιλέγοντας πάντα υλικά υψίστης ποιότητας.

Αναλαμβάνουμε εργασίες:
• ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ •ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ • ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ • ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ •
ΘΥΡΕΣ • ΠΑΡΑΘΥΡΑ • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ • ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ • ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
Οι υπηρεσιές μας αφορούν:
• Γραφεία • Βιομηχανίες (παραγωγής αποθηκών, κ.α.) • Εμπορικά Κέντρα,
Καταστήματα • Εκπαιδευτικά κτίρια • Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις • Εγκαταστάσεις
Υγείας