Μερικά Λόγια για

Την Εταιρεία Μας

Φιλοσοφία

Γιατί να διαλέξετε εμάς

1.

Πάθος για τη δουλειά μας

Αγαπάμε με πάθος αυτό που κάνουμε και γι’ αυτό εργαζόμαστε με όρεξη και νέες ιδέες, για κάθε έργο που αναλαμβάνουμε.

2.

Καινοτομία

Η καινοτομία είναι πάντα στόχος για μας, γιατί μας επιτρέπει να παρέχουμε τις πρωτοποριακές προτάσεις και για να ξεχωρίζουμε στον τομέα μας.

3.

Προτεραιότητα ο πελάτης

Ακούμε τον πελάτη μας και αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες του, προτείνοντας άμεσα λύσεις και προσφέροντας προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες μας. Η εξυπηρέτηση των πελατών μας είναι για εμάς, τρόπος ζωής.

Δίπλα στους ανθρώπους μας

Η μεγαλύτερη περιουσία μας είναι οι άνθρωποι που εργάζονται για εμάς. Γι’ αυτό και επενδύουμε στην εκπαίδευση και την ανάπτυξή τους.

Κώδικας Δεοντολογίας

Οι βασικές αρχές λειτουργίας της Master Hellas, συνοψίζονται από τον κώδικα δεοντολογίας μας. Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρία μας λειτουργούν στην καθημερινότητά τους, σύμφωνα με αυτόν τον Κώδικα.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της Master Hellas είναι ο βασικός παράγοντας επιτυχίας μας και δημιουργεί αξία όχι μόνο στην εταιρία μας αλλά και στους πελάτες μας. Γι’ αυτό και επενδύουμε συνεχώς στους ανθρώπους μας, παρέχοντας κίνητρο και συνεχή εκπαίδευση. Η εκπαίδευση των ανθρώπων μας σε διάφορους τομείς και συστήματα γίνεται από την πρώτη στιγμή που εντάσσονται στην εταιρία και επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η συνεχιζόμενη κατάρτιση είναι πάγια πολιτική μας γιατί εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών μας. Οποιαδήποτε έλλειψη παρουσιαστεί, είναι αφορμή για επιπλέον εκπαίδευση, που καλύπτει τομείς όπως:

  • Εξοπλισμό • Τεχνικά συστήματα

  • Λειτουργικές διαδικασίες

  • Εξειδικευμένες ανάγκες πελατών

  • Νέες Τεχνολογίες

  • Αλλαγές στις νομοθεσίες

  • Ομαδικότητα

Η διατήρηση των ανθρώπινων σχέσεων και το ομαδικό πνεύμα στην εργασία σε όλα τα διοικητικά επίπεδα είναι απαραίτητο συστατικό της λειτουργίας μας και αντικατοπτρίζεται στο υψηλότατο επίπεδο υπηρεσιών μας.

Ποιότητα εργασιών

Η Master Hellas διασφαλίζει ότι όλες οι εργασίες υλοποιούνται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας, από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό. Η Master Hellas είναι υπεύθυνη για την τήρηση των επιταγών ποιότητας από όλο το προσωπικό της όσον αφορά τις εργασίες που γίνονται στους χώρους των πελάτών σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων.

Εξυπηρέτηση πελατών

Η Master Hellas θεωρεί ότι η εξυπηρέτηση του πελάτη είναι προτεραιότητα στη λειτουργία της. Γι΄αυτό έχει ορίσει υπεύθυνους με συγκεκριμένες αρμοδιότητες που λειτουργούν βάσει ελεγχόμενης διαδικασίας. Για τη διαδικασία αυτή οι πελάτες και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί από τον “Οδηγό Εξυπηρέτησης Πελατών”.

Εταιρική ευθύνη

Η Master Hellas σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της καλής εταιρικής διακυβέρνησης. Η εταιρία δεσμεύεται ώστε η λειτουργία της να μην επιβαρύνει το περιβάλλον και το οικοσύστημα όπου δραστηροποιείται.

Ασφάλεια & υγεία στην εργασία

Η Master Hellas διαθέτει δημοσιοποιημένη Πολιτική για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία. Το προσωπικό της ακολουθεί όλους τους σχετικούς κανονισμούς. Η εταιρία παρακολουθεί όλους τους δείκτες και τα μεγέθη που συνεισφέρουν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Ασφαλιστική κάλυψη

Η Master Hellas διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη για την αστική ευθύνη του
προσωπικού, του εξοπλισμού και των υλικών που χρησιμοποιούνται στις εργασίες.

Υλικα εξοπλισμός και προμήθειες

Η Master Hellas χρησιμοποιεί πάντα υλικά υψηλής ποιότητας και μηχανήματα κατάλληλα συντηρημένα. Επιπλέον, η προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών αξιολογείται με βάση τα κριτήρια ποιότητας, οικονομίας, προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας των εργαζομένων.