Υπηρεσία

Διαχείριση Απορριμάτων Συλλογή Και Μεταφορά

04

Διαχείριση Απορριμάτων Συλλογή Και Μεταφορά

Η εμπειρία μας στη διαχείριση κάθε είδους εγκατάστασης περιλαμβάνει και λύσεις και προγράμματα αποκομιδής και διαχείρισης απορριμάτων, ανάλογα με τις ανάγες σας. Αναλαμβάνουμε: Διαχείριση απορριμάτων – Μεταφορά υλικών και αντικειμένων μεγάλου όγκου-βάρους – Αποκομιδή οικοδομικών υλικών – Διαχείριση αναλώσιμων ειδών.